About us

Inligting oor Laggiesland

Die afgelope drie dekades is Laggiesland Kleuterskool, in the middedorp van die mooie Paarl, ‘n baken en ‘n tuiste vir laggende, spelende peuters en kleuters. Ons is tweetalig en die onderrig vind in Afrikaans en Engels plaas.

Ons is altyd oop vanaf 6h45 tot 17h30 behalwe op publieke vakansiedae, naweke en ‘n paar dae oor die feesseisoen.

‘n Gesonde, gebalanseerde ontbyt en middagete word daagliks aangebied. ‘n Liefdevolle, standvastige en opgeleide personeel sorg vir fisiese en psigiese stimulering deur gebruik te maak van ‘n curriculum en genoegsame opvoedkundige hulpmiddels.

Die klasse is ook lugverkoel en twee personeellede per klas sorg vir individuele aandag. Die buite speelarea is veilig, kleurvol en kindervriendelik.


About Laggiesland

The past three decades Laggiesland Nursery school, situated in the town center of beautiful Paarl, has been the beacon of a home for laughing, playing toddlers. The school is fully bilingual, and teaching takes place in both English and Afrikaans.

Our opening hours are 06h45 to 17h30, except for public holidays, weekends and the few festive season holidays.

A well- balanced breakfast and lunch is served daily. A loving, stable environment with educated teachers who care for both physical and mental stimulation through a curriculum and ample educational aids.

All classes are equipped with aircon and each class has two teachers  to ensure individual attention. The outside play area is safe, colourful and child friendly.